Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > n116 N ❑ Zvuk a video (str. 155) ❑ „Memory Stick“ (str. 157) ❑ Periferní zařízení (str. 158)

Řešení potíží > Provoz počítače n117 N Provoz počítače Co udělat, pokud se počítač nespouští? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda svítí kontrolka napájení. Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a nabit akumulátor. Pokud jsou připojena zařízení USB, odpojte je a restartujte počítač. Vyjměte všechny doplňkové paměťové moduly, které jste případně vložili od zakoupení počítače, a restartujte počítač. Pokud je počítač připojen do prodlužovacího kabelu nebo zálohovaného zdroje napájení (UPS), zkontrolujte, zda je prodlužovací kabel nebo zdroj UPS připojen k napájení a zapnut. Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je řádně připojen ke zdroji napájení a zda je zapnut. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu. Další informace najdete v příručce dodané s monitorem. Odpojte adaptér střídavého napětí a vyjměte akumulátor. Vyčkejte tři až pět minut. Vraťte akumulátor, znovu připojte adaptér a stisknutím vypínače zapněte počítač. Zkontrolujte, zda je zapnuto podsvícení displeje počítače. Chcete-li podsvícení zapnout, přečtěte si část Používání tlačítek se speciálními funkcemi (str. 34). Mohlo by dojít k poruše počítače způsobené kondenzací. V takovém případě počítač nejméně hodinu nepoužívejte. Zkontrolujte, zda používáte dodaný adaptér střídavého napětí Sony. Pro zachování bezpečnosti používejte pouze pravé akumulátory a adaptér střídavého napětí Sony, které společnost Sony dodává k počítači VAIO.