Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Provoz počítače n122 N Jak mohu změnit pořadí zařízení při spouštění? Pořadí zařízení při spouštění můžete změnit jednou z funkcí systému BIOS. Použijte tento postup: 1 Zapněte počítač. 2 Jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F2. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud systém obrazovku nezobrazí, restartujte počítač a po zobrazení loga VAIO několikrát stiskněte klávesu F2. 3 Klávesou < nebo , zvolte položku Boot. 4 Klávesou M nebo m vyberte v seznamu Boot Priority požadovanou prioritu a stiskněte klávesu Enter. 5 Klávesou M nebo m vyberte zařízení, kterému chcete přiřadit danou prioritu, a stiskněte klávesu Enter. 6 Klávesami < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter. Proč displej nezhasne, když uběhne čas pro automatické vypnutí? Některé aplikace nebo spořiče obrazovky jsou vytvořeny tak, aby dočasně vypnuly funkce operačního systému pro vypnutí obrazovky nebo přepnutí počítače do úsporného režimu po určité době nečinnosti. Chcete-li tento problém vyřešit, ukončete spuštěné aplikace nebo změňte spořič obrazovky. Co udělat, pokud počítač nelze spustit z disketové jednotky USB připojené k počítači? Pro spuštění počítače z disketové jednotky USB musíte změnit zařízení pro spouštění. Zapněte počítač a jakmile počítač zobrazí logo VAIO, stiskněte klávesu F11.

Řešení potíží > Aktualizace a zabezpečení systému n123 N Aktualizace a zabezpečení systému Jak mám hledat důležité aktualizace počítače? Nejnovější aktualizace pro počítač najdete a můžete nainstalovat pomocí těchto aplikací: Windows Update a VAIO Update. Další informace najdete v části Aktualizace počítače (str. 29). Jak mohu počítač chránit proti ohrožení bezpečnosti, například virům? V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem, jak ochránit počítač proti bezpečnostním rizikům, například virům, je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací operačního systému Windows. Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto: ! Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu. 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na tlačítko Systém a zabezpečení. 3 Klepněte na možnost Centrum akcí. 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.