Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Aktualizace a zabezpečení systému n124 N Jak mohu aktualizovat antivirový software? Software McAfee můžete udržovat v aktuálním stavu pomocí aktualizací od společnosti McAfee, Inc. Pro stažení a instalaci nejnovější aktualizace zabezpečení: ! Pro stahování aktualizací musí být počítač připojen k Internetu. 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, McAfee a McAfee SecurityCenter. 2 Pro aktualizaci softwaru klepněte na tlačítko umístěné v levém horním rohu okna. 3 Aktualizace stahujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v souboru nápovědy k softwaru.

Řešení potíží > Obnovení n125 N Obnovení Jak vytvořit disky pro obnovení? Disky pro obnovení můžete vytvořit programem VAIO Recovery Center. Tyto disky slouží k obnovení systému počítače do výchozího stavu z výroby. Chcete-li disky vytvořit, klepněte na možnost Start, Všechny programy, VAIO Recovery Center a Create Recovery Discs. ! Pokud v počítači není integrovaná optická jednotka, musíte připojit externí optickou jednotku (není součástí dodávky). Další informace najdete v dokumentu Příručka k zotavení a řešení potíží. Jak mohu obnovit výchozí nastavení systému počítače z výroby? Systém počítače můžete obnovit dvěma způsoby: z disků pro obnovení nebo z oddílu pro obnovení. Další informace najdete v dokumentu Příručka k zotavení a řešení potíží. Jak mohu znovu nainstalovat původní software a ovladače? Předinstalovaný software a ovladače můžete obnovit pomocí programu VAIO Recovery Center. Chcete-li soubory obnovit, klepněte na možnost Start, Všechny programy, VAIO Recovery Center a Reinstall Programs or Drivers. Další informace najdete v dokumentu Příručka k zotavení a řešení potíží.