Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Displej n146 N Proč obrazovka nepřehrává video? ❑ ❑ Pokud je nastaven obrazový výstup na externí monitor a externí monitor je odpojen, nelze na obrazovce přehrávat video. Zastavte přehrávání, změňte výstup na obrazovku počítače a začněte přehrávat znovu. Podle pokynů v části Výběr režimu zobrazení (str. 75) změňte výstup zobrazení. Výstup zobrazení můžete změnit stisknutím kláves Fn+F7. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 31). Videopaměť počítače nemusí dostačovat pro zobrazování videozáznamů o vyšším rozlišení. V takovém případě snižte rozlišení displeje. Pro změnu rozlišení použijte tento postup: 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Rozlišení obrazovky. 2 Klepněte na rozevírací seznam u možnosti Rozlišení. 3 Posunutím posuvníku nahoru rozlišení obrazovky zvýšíte, posunutím dolů snížíte. ✍ Můžete zkontrolovat celkovou dostupnou velikost zobrazovací paměti a videopaměti. Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše, zvolte možnost Rozlišení obrazovky, klepněte na možnost Upřesnit nastavení a vyberte kartu Adaptér. Může být zobrazena jiná hodnota než skutečné množství paměti v počítači. Co udělat, pokud je obrazovka tmavá? Kombinací kláves Fn+F6 obrazovku zesvětlete. Co udělat, pokud zůstane externí monitor tmavý? Stisknutím kláves Fn+F7 změňte výstup zobrazení. Další informace najdete v části Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 31).

Řešení potíží > Displej n147 N Jak spustit schéma Windows Aero? Pro spuštění schématu Windows Aero použijte tento postup: 1 Klepněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte možnost Přizpůsobit. 2 V seznamu Motivy prostředí Aero vyberte požadovaný motiv. Informace o funkcích schématu Windows Aero, například Přepínání oken 3D, najdete v nápovědě Nápověda a podpora pro systém Windows.