Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Tisk n148 N Tisk Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je zapnuta tiskárna a zda je kabel tiskárny řádně připojen ke konektorům tiskárny a počítače. Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači. Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou. Pokud tiskárna nefunguje po návratu počítače z některého úsporného režimu (úsporný režim nebo režim spánku), restartujte počítač. Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte. Použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na možnost Zařízení a tiskárny. 2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Porty. 4 Klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci. 5 Klepněte na tlačítko OK. Tato akce vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel.

Řešení potíží > Mikrofon n149 N Mikrofon Co udělat, pokud nepracuje mikrofon? ❑ Používáte-li externí mikrofon, zkontrolujte, zda je zapnut a správně připojen ke konektoru mikrofonu v počítači. ❑ Vstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li jej nakonfigurovat, použijte tento postup: 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 3 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 4 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 5 Na kartě Záznam vyberte požadované zařízení zvukového vstupu a klepněte na Nastavit výchozí. Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu? Zpětná vazba mikrofonu vzniká, když mikrofon zachytí zvuk z výstupního zařízení, například reproduktoru. Ochrana před tímto problémem: ❑ Udržujte mikrofon mimo oblast výstupního zařízení zvuku. ❑ Snižte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.