Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Dotyková podložka n152 N Dotyková podložka Co udělat, pokud nepracuje dotyková podložka? ❑ Možná jste dotykovou položku zakázali ještě před nainstalováním myši. Viz část Používání dotykové podložky (str. 33). ❑ Zkontrolujte, zda k počítači není připojena myš. ❑ Pokud se ukazatel během práce některé aplikace přestane pohybovat, zavřete současným stisknutím kláves Alt+F4 okno aplikace. ❑ Pokud kombinace kláves Alt+F4 nefunguje, jednou stiskněte klávesu Windows a poté několikrát klávesu ,, klávesou M nebo m zvolte možnost Restartovat a stisknutím klávesy Enter restartujte počítač. ❑ Pokud počítač nelze restartovat, stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete, vyberte klávesami m a , šipku u tlačítka Vypnout, stiskněte klávesu Enter a poté klávesami M nebo m vyberte možnost Restartovat. Nakonec stisknutím klávesy Enter restartujte počítač. ❑ Pokud tento postup nefunguje, stiskněte a podržte vypínač až do vypnutí počítače. ! Vypnutí počítače stisknutím kláves Ctrl+Alt+Delete nebo vypínačem může způsobit ztrátu dat.

Řešení potíží > Klávesnice n153 N Klávesnice Co udělat, pokud není správná konfigurace klávesnice? Rozložení jazyka na klávesnici počítače popisuje štítek na obalu. Pokud jste při instalaci systému Windows nastavili místní klávesnici, nebude nastavení odpovídat. Pro změnu nastavení klávesnice použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Hodiny, jazyk a oblast a v části Oblast a jazyk klepněte na možnost Změnit klávesnice nebo jiné metody zadávání. 3 Na kartě Klávesnice a jazyky klepněte na možnost Změnit klávesnice. 4 Změňte požadované nastavení. Co udělat, pokud klávesnicí nelze zadávat některé znaky? Pokud nelze zadávat znaky U, I, O, P, J, K, L, M a podobné, může být aktivována klávesa Num Lk. Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka Num lock. Pokud kontrolka Num lock svítí, klávesou Num Lk ji zhasněte a poté zadávejte znaky.