Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Diskety n154 N Diskety Proč se při připojení jednotky neobjeví na hlavním panelu ikona Bezpečně odebrat hardware? Počítač disketovou jednotku nerozpoznal. Nejprve zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen ke konektoru USB. Pokud je spoj nutné opravit, počkejte chvíli, než počítač jednotku rozpozná. Pokud se ikona stále neobjeví, použijte tento postup: 1 Ukončete všechny programy přistupující k disketové jednotce. 2 Počkejte, než zhasne kontrolka na disketové jednotce. 3 Tlačítkem pro vysunutí vysuňte disketu a odpojte disketovou jednotku USB od počítače. 4 Znovu připojte disketovou jednotku (zapojte kabel USB do konektoru USB). 5 Restartujte počítač: klepněte na tlačítko Start, klepněte na šipku u tlačítka Vypnout a na možnost Restartovat. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disketu? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disketa správně vložena do jednotky. Pokud je disketa vložena správně a stále není možné zapisovat data, může být disketa plná nebo chráněná proti zápisu. Použijte disketu bez ochrany proti zápisu nebo ochranu zrušte.

Řešení potíží > Zvuk a video n155 N Zvuk a video Co udělat, pokud nelze používat digitální videokameru? Pokud systém zobrazí zprávu o odpojení nebo vypnutí zařízení i.LINK, může být příčinou nesprávné připojení kabelu i.LINK ke konektoru počítače nebo videokamery. Odpojte kabel a připojte ho znovu. Další informace najdete v části Připojení zařízení s rozhraním i.LINK (str. 81). Jak vypnout zvuk po spuštění Windows? Pro vypnutí úvodního zvuku Windows použijte tento postup: 1 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 2 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 3 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 4 Na kartě Zvuky zrušte klepnutím zaškrtnutí políčka Přehrát zvuk při spuštění systému Windows. 5 Klepněte na tlačítko OK. Jak změnit výstupní zařízení zvuku? Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. konektoru USB, výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) neslyšíte zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. 3 Klepněte na možnost Hardware a zvuk. 4 Klepněte na možnost Spravovat zvuková zařízení v části Zvuk. 5 Na kartě Přehrávání vyberte požadované zařízení zvukového výstupu a klepněte na možnost Nastavit výchozí.