Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Zvuk a video n156 N Co udělat, pokud neslyším zvuk z výstupního zvukového zařízení připojeného k výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek? ❑ ❑ Pokud ze zařízení připojeného k některému konektoru (např. výstupnímu konektoru HDMI, konektoru optického výstupu nebo konektoru sluchátek) chcete slyšet zvuk, musíte změnit výstupní zařízení zvuku. Podrobný postup najdete v části Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 155). Pokud z výstupního zařízení stále neslyšíte zvuk, použijte tento postup: 1 Použijte kroky 1 až 4 postupu Jak změnit výstupní zařízení zvuku? (str. 155). 2 Na kartě Přehrávání vyberte ikonu HDMI nebo S/PDIF a klepněte na možnost Vlastnosti. 3 Klepněte na kartu Upřesnit. 4 Vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku (například 48 000 Hz, 16 bitů), které zařízení podporuje. 5 Klepněte na tlačítko OK. Proč při přehrávání videa ve vysokém rozlišení, například videa nahraného digitální videokamerou AVCHD, pozoruji přerušovaný zvuk nebo chybějící snímky? Přehrávání videa o vysokém rozlišení vyžaduje, aby v počítači byly dostatečné hardwarové prostředky, například procesor, grafický procesor či paměť. Podle konfigurace počítače mohou být během přehrávání nedostupné některé operace nebo funkce a může docházet k přerušení zvuku, výpadkům snímků a poruchám přehrávání.

Řešení potíží > „Memory Stick“ n157 N „Memory Stick“ Co udělat, pokud nelze média „Memory Stick“ naformátovaná v počítači VAIO použít v jiném zařízení? Možná bude nutné médium „Memory Stick“ přeformátovat. Při formátování média „Memory Stick“ vymažete všechna uložená data včetně hudby. Před přeformátováním média „Memory Stick“ zálohujte důležitá data a ujistěte se, že na médiu nejsou soubory, které byste chtěli zachovat. 1 Data nebo obrázky uložíte zkopírováním z média „Memory Stick“ na integrované paměťové zařízení počítače. 2 Podle postupu v části Formátování médií „Memory Stick“ (str. 46) médium „Memory Stick“ naformátujte. Mohu kopírovat obrázky z digitální videokamery přes médium „Memory Stick“? Ano, a můžete také prohlížet videoklipy natočené videokamerami kompatibilními s médii „Memory Stick“. Proč nelze na médium „Memory Stick“ zapisovat data? Některá média „Memory Stick“ jsou vybavena přepínačem, který je chrání před náhodným vymazáním nebo přepsáním dat. Zkontrolujte, zda je vypnut přepínač ochrany proti přepsání.