Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Periferní zařízení n158 N Periferní zařízení Co udělat, pokud nelze připojit zařízení USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Je-li to možné, zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto a používá vlastní napájení. Například u digitální kamery zkontrolujte, zda má nabitý akumulátor. Pokud používáte tiskárnu, zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen do zásuvky. Zkuste použít jiný konektor USB v počítači. Ovladač může být nainstalován ke konkrétnímu konektoru použitému při prvním připojení zařízení. Další informace najdete v příručce dodané se zařízením USB. V některých případech je třeba před připojením zařízení nainstalovat software. Připojením jednoduchého zařízení s nízkou spotřebou (například myši) zkontrolujte, zda konektor pracuje. V práci zařízení mohou vzhledem k distribuci energie bránit i rozbočovače USB. Doporučujeme připojovat zařízení přímo do počítače.

Ochranné známky > n159 N Ochranné známky Ochranné známky, včetně, nikoli však pouze ochranných známek SONY, logo SONY, VAIO a logo VAIO, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation. a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“ a logo „Memory Stick“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Walkman je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a logo Blu-ray Disc jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Microsoft, Windows, logo Windows a BitLocker jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. i.LINK je ochranná známka společnosti Sony, která označuje pouze produkty vybavené připojením IEEE 1394. Roxio Easy Media Creator je ochranná známka společnosti Sonic Solutions. WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO jsou ochranné známky společnosti InterVideo, Inc. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je ochranná známka společnosti ArcSoft, Inc. ATI a ATI Catalyst jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Textová známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a používané společností Sony Corporation výhradně na licenčním základě. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou známkami příslušných vlastníků.