Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání tlačítek se speciálními funkcemi n 34 N Používání tlačítek se speciálními funkcemi Počítač může být vybaven speciálními tlačítky, která usnadňují používání zvláštních funkcí počítače. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Tlačítko speciální funkce Tlačítko ASSIST Tlačítko VAIO Tlačítko DISPLAY OFF Funkce V době, kdy je počítač v normálním nebo úsporném režimu, spustí program VAIO Care. Když je počítač vypnutý nebo v režimu spánku, spustí tlačítko ASSIST program VAIO Recovery Center. Podle modelu spustí program Media Gallery nebo zapne či vypne zvuk. Vypíná podsvícení displeje. Chcete-li podsvícení displeje zapnout, použijte kteroukoli z následujících metod: - Stiskněte libovolnou klávesu. - Stiskněte libovolné tlačítko se speciální funkcí. - Posuňte prst po dotykové podložce. ! Podsvícení displeje nelze zapnout zařízením USB, například myší.

Práce s počítačem VAIO > Používání integrované kamery n 35 N Používání integrované kamery Počítač je vybaven integrovanou kamerou MOTION EYE. Předinstalovaný nástroj pro snímání obrazu nabízí tyto operace: ❑ Fotografování a filmování ❑ Zjišťování a snímání pohyblivých objektů při sledování ❑ Úpravy pořízených dat ✍ Zapnutí počítače aktivuje integrovanou kameru. S příslušným softwarem můžete pořádat videokonference. ! Spuštění nebo ukončení softwaru pro interaktivní komunikaci nebo pro úpravy videa integrovanou kameru neaktivuje ani nedeaktivuje. Během práce s integrovanou kamerou nepřepínejte počítač do úsporného režimu nebo režimu spánku. Práce s předinstalovaným nástrojem pro snímání obrazu 1 Klepněte na možnost Start, Všechny programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3. 2 Klepněte na požadovanou ikonu v hlavním okně. Podrobné pokyny k práci s programem najdete v souboru nápovědy dodaném se softwarem. ✍ Při snímání na tmavých místech klepněte na ikonu Capture v hlavním okně, poté klepněte na ikonu WebCam Settings a vyberte možnost pro nedostatečné osvětlení nebo kompenzaci nedostatečného osvětlení.