Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 36 N Používání optické jednotky Počítač VAIO je vybaven optickou jednotkou. Některé funkce a volitelné prvky uvedené v této části nemusejí být ve vašem počítači k dispozici. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Vložení disku 1 Zapněte počítač. 2 Stisknutím tlačítka vysunutí (1) otevřete jednotku. Systém vysune přihrádku na disk.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 37 N 3 Umístěte disk na střed přihrádky štítkem nahoru a jemně na něj zatlačte dolů tak, aby zaklapl na místo. ! Na přihrádku jednotky netlačte. Při vkládání a vyjímání disku držte spodní část přihrádky. 4 Lehce na přihrádku zatlačte. Přihrádka se zasune. ! Když se počítač nachází v některém úsporném režimu (úsporný režim nebo režim spánku), nepokoušejte se optický disk vyjmout. Před vyjmutím disku přepněte počítač zpět do normálního režimu.