Views
2 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 40 N Poznámky k používání optické jednotky Poznámky k zápisu dat na disky ❑ ❑ ❑ Používejte pouze kulaté disky. Nepoužívejte disky jiných tvarů (hvězda, srdce, karta, atd.), které mohou optickou jednotku poškodit. Během zapisování dat na disk v optické jednotce počítačem nehýbejte a chraňte ho před otřesy. Během zapisování dat na disk v optické jednotce nepřipojujte ani neodpojujte napájecí kabel ani adaptér střídavého napětí. Poznámky k přehrávání disků Pro dosažení optimálního výkonu při přehrávání disků je třeba dodržovat následující doporučení: ❑ Na některých přehrávačích disků CD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat zvukové disky CD vytvořené na médiích CD-R nebo CD-RW. ❑ Na některých přehrávačích disků DVD a optických jednotkách v počítačích nemusí být možné přehrávat disky DVD vytvořené na médiích DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD-RAM. ❑ Některý obsah disků Blu-ray Disc nemusí být možné v počítači přehrávat nebo přehrávání může vést ke ztrátě stability. Chcete-li obsah normálně přehrávat, stáhněte a nainstalujte pomocí softwaru VAIO Update nejnovější aktualizace aplikace WinDVD BD. Informace o práci se službou VAIO Update najdete v části Aktualizace počítače (str. 29). ❑ Při přehrávání v kvalitě AVC HD může v některých počítačích docházet k přerušením zvuku nebo vynechávání snímků. ❑ Při přehrávání disku nepřecházejte do žádného z úsporných režimů.

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 41 N Poznámky ke kódům regionů ❑ Na discích nebo balení je uveden kód regionu označující, ve kterém regionu a v jakém typu přehrávače lze disk přehrát. Pokud je kód jiný než „2“ (Evropa je součástí regionu „2“), „5“ (do regionu „5“ patří Rusko) nebo „all“ (toto označení znamená, že disk lze přehrát ve většině světových regionů), znamená to, že v tomto počítači disk přehrát nelze. ❑ ! Pokud změníte kód regionu v době, kdy je spuštěn program WinDVD nebo WinDVD BD, začne nové nastavení platit, až program restartujete nebo vysunete a znovu zasunete disk. Nepokoušejte se změnit nastavení kódu regionu jednotky. Na žádné potíže způsobené změnou kódu regionu jednotky se nevztahuje záruka.