Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání médií „Memory Stick“ n 48 N Poznámky k používání médií „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tento počítač byl vyzkoušen s médii „Memory Stick“ značky Sony o kapacitě až 32 GB, dostupnými v září 2009, a je s nimi kompatibilní. Kompatibilita však není zaručena pro všechna média „Memory Stick“. Při instalaci do patice uchopte médium „Memory Stick“ tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média „Memory Stick“ - pokud médium nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání média „Memory Stick“ z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Při vložení média „Memory Stick“ s více adaptéry není zaručena kompatibilita. „MagicGate“ je obecný název technologie pro ochranu autorských práv vyvinuté společností Sony. Chcete-li tuto funkci využívat, používejte média „Memory Stick“ s logem „MagicGate“. S výjimkou osobního užívání je jakékoli používání nahraných zvukových nebo obrazových dat bez svolení vlastníka autorských práv protizákonné. Média „Memory Stick“ s daty chráněnými autorským právem tedy lze používat pouze v souladu se zákonem. Do patice nevkládejte více než jedno médium „Memory Stick“. Nesprávné vložení média může poškodit počítač i médium.

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 49 N Používání ostatních modulů / paměťových karet Používání modulu ExpressCard Tento počítač je vybaven paticí ExpressCard/34 * pro přenos dat mezi digitálními fotoaparáty, kamerami, hudebními přehrávači a jinými audiovizuálními zařízeními. Tato patice slouží pouze k práci s moduly ExpressCard/34 (šířka 34 mm) * . * Dále v této příručce jsou uváděny jako patice ExpressCard a modul ExpressCard. Vložení modulu ExpressCard 1 Najděte patici pro média ExpressCard. 2 Opatrně zasuňte modul ExpressCard do patice tak, aby zaklapl na místo. Nezatlačujte ho do patice silou. ✍ Pokud modul nelze do patice snadno vsunout, jemně ho vyjměte a zkontrolujte, zda ho vkládáte ve správném směru. Používejte nejaktuálnější softwarový ovladač od výrobce modulu ExpressCard.