Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 52 N Vložení paměťové karty SD 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD. 2 Nasměrujte paměťovou kartu SD šipkou nahoru a směrem do patice. 3 Opatrně zasuňte paměťovou kartu SD do patice tak, aby zaklapla na místo. Nezatlačujte kartu do patice silou. ✍ Po vložení paměťové karty SD do patice bude v okně Počítač zobrazena ikona karty.

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 53 N Vyjmutí paměťové karty SD 1 Najděte patici pro paměťovou kartu SD. 2 Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka přístupu k médiím. 3 Zatlačte paměťovou kartu SD směrem do počítače a uvolněte ji. Patice paměťovou kartu SD vysune. 4 Vytáhněte paměťovou kartu SD z patice.