Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání ostatních modulů / paměťových karet n 54 N Poznámky k používání paměťových karet Obecné poznámky k používání paměťových karet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Používejte paměťové karty kompatibilní se standardy podporovanými počítačem. Při vkládání do patice uchopte paměťovou kartu tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo média - pokud paměťovou kartu nelze do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání paměťové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Když svítí kontrolka přístupu k médiím, paměťovou kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Nepokoušejte se do patice pro paměťovou kartu vložit paměťovou kartu nebo adaptér karty jiného typu. Nekompatibilní paměťovou kartu nebo adaptér paměťových karet může být obtížné z patice vyjmout a může dojít k poškození počítače. Poznámky k používání paměťových karet SD ❑ Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími paměťovými kartami dostupnými v září 2009. Kompatibilita se všemi paměťovými kartami však není zaručena. ❑ ❑ Váš počítač byl vyzkoušen s paměťovými kartami SD o kapacitě až 2 GB a s paměťovými kartami SDHC o kapacitě až 32 GB a je s nimi kompatibilní. Patice pro paměťové karty SD v počítači nepodporuje funkci vysokorychlostního přenosu dat paměťových karet SD a SDHC.

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě Internet n 55 N Používání sítě Internet Před zahájením práce v síti Internet musíte mít účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení nutná pro připojení počítače k Internetu. Poskytovatel služeb (ISP) může nabízet následující služby připojení k Internetu: ❑ FTTH (Fiber to the Home) ❑ DSL (Digital Subscriber Line) ❑ Kabelový modem ❑ Družicový příjem ❑ Vytáčené připojení Podrobnější informace o potřebných zařízeních a způsobech připojení k Internetu zjistíte u poskytovatele služeb. ✍ Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí funkce bezdrátové sítě WLAN, musíte nastavit bezdrátovou síť WLAN. Další informace najdete v části Používání bezdrátových sítí WLAN (str. 57). ! Při připojování počítače k Internetu podnikněte vhodná bezpečnostní opatření chránící počítač proti hrozbám z Internetu. Podle smlouvy s poskytovatelem připojení k Internetu může být pro připojení počítače k Internetu nutné připojit k počítači externí modem, například telefonní modem USB, modem DSL nebo kabelový modem. Podrobné pokyny k nastavení spojení a konfiguraci modemu najdete v příručce dodané s modemem.