Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 60 N Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN Nejprve musíte navázat komunikaci WLAN mezi počítačem a přístupovým bodem (není součástí dodávky). Další informace obsahuje nástroj Nápověda a podpora pro systém Windows. ! Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu. Zahájení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN 1 Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. 2 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS. 3 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na ikonu VAIO Smart Network. 4 V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u požadovaných možností bezdrátového spojení a zapněte ho na hodnotu On. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka WIRELESS. ! Komunikace WLAN v pásmu 5 GHz, která je k dispozici pouze v některých modelech, je při výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li zapnout komunikaci v pásmu 5 GHz, vyberte v rozevíracím seznamu Wireless LAN Settings v okně nastavení VAIO Smart Network možnost pro používání pásma 5 GHz nebo pásem 2,4 GHz i 5 GHz. 5 Klepněte na ikonu nebo na hlavním panelu. 6 Vyberte požadovaný přístupový bod a klepněte na tlačítko Připojit. ✍ Při ověřování WPA-PSK nebo WPA2-PSK musíte zadat heslo. V hesle se rozlišují malá a velká písmena a musí mít 8 až 63 textových znaků nebo 64 hexadecimálních znaků.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 61 N Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN Ukončení komunikace s bezdrátovou sítí WLAN V okně VAIO Smart Network klepněte na přepínač u možnosti Wireless LAN a vypněte ho na hodnotu Off. ! Vypnutí funkce bezdrátové sítě WLAN během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.