Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 66 N Poznámky k práci s funkcí Bluetooth ❑ ❑ ❑ ❑ Rychlost přenosu dat se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ překážky, např. zdi, které se nacházejí mezi zařízeními, ❑ vzdálenost mezi zařízeními, ❑ materiál použitý na stavbu zdí, ❑ blízká přítomnost mikrovlnných trub a bezdrátových telefonů, ❑ vysokofrekvenční rušení a další překážky dané prostředím, ❑ konfigurace zařízení, ❑ typ softwaru, ❑ typ operačního systému, ❑ současné použití technologií bezdrátových sítí WLAN a Bluetooth v počítači, ❑ velikost přenášeného souboru. Vzhledem k omezením standardu Bluetooth může při nepřetržitém přenosu velkých souborů čas od času dojít k jejich poškození vlivem elektromagnetického rušení okolního prostředí. Všechna zařízení Bluetooth musí být certifikována, aby bylo zajištěno dodržení požadavků platného standardu. I když jsou podmínky standardu splněny, může se výkon jednotlivých zařízení, jejich technické údaje a provozní postupy lišit. Přenos dat nemusí být možný za všech situací. Při přehrávání videa v počítači s výstupem zvuku na připojené zařízení Bluetooth může dojít k rozsynchronizování obrazu a zvuku. V technologii Bluetooth k tomu dochází často a nejedná se o poruchu.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce Bluetooth n 67 N ❑ ❑ ❑ Pásmo 2,4 GHz, ve kterém pracují zařízení Bluetooth a bezdrátové sítě WLAN, používají různá zařízení. Zařízení Bluetooth využívají technologii, která minimalizuje vzájemné rušení s jinými zařízeními používajícími stejnou vlnovou délku. Současné používání funkcí Bluetooth a jiných zařízení s bezdrátovou komunikací však může způsobovat rušení rádiových frekvencí a znamenat nižší komunikační rychlosti a dosah než udávají standardní hodnoty. ✍ Než začnete využívat funkci Bluetooth, seznamte se s průvodcem předpisy pro Bluetooth. Funkce Bluetooth nemusí pracovat, pokud si nevyhovují zařízení nebo verze softwaru jiných výrobců. Připojení více zařízení Bluetooth k počítači může způsobit zahlcení kanálu a snížení výkonu zařízení. V technologii Bluetooth je to běžné a nejedná se o poruchu.