Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Tchèque

Před zahájením práce

Před zahájením práce > Ergonomická pravidla n 8 N ❑ ❑ ❑ Úhel pohledu na displej počítače – pomocí funkce naklánění nastavte optimální polohu displeje. Správným nastavením polohy displeje lze snížit namáhání zraku a svalovou únavu. Nastavte také jas zobrazení displeje. Osvětlení – umístěte počítač tak, aby se na displeji neodráželo světlo nebo záblesky z oken nebo osvětlení. Používejte nepřímé osvětlení, světlo, které nevytváří na displeji jasná místa. Správné osvětlení zvyšuje pohodlí a efektivitu práce. Umístění externího monitoru – při používání externího monitoru jej umístěte do vzdálenosti umožňující pohodlné sledování. Sedíte-li před monitorem, musí se obrazovka nacházet v rovině očí nebo o něco níže.

Začínáme > n 9 N Začínáme Tato část popisuje zahájení práce s počítačem VAIO. ❑ Umístění ovládacích prvků a konektorů (str. 10) ❑ Kontrolky (str. 16) ❑ Připojení zdroje napájení (str. 17) ❑ Používání akumulátoru (str. 19) ❑ Bezpečné vypnutí počítače (str. 25) ❑ Používání úsporných režimů (str. 26) ❑ Aktualizace počítače (str. 29)