Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Bulgare

Възстановяване на данните от архивното копие 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, и VAIO Recovery Center (Център за възстановяване на VAIO). 2 Щракнете върху Архивиране и възстановяване на Windows и след това върху Старт. 3 Щракнете върху Избор на друг архив за възстановяване под Възстановяване. Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. 4 Изберете устройството, където е запазено архивното копие с данните, които искате да възстановите, и щракнете върху Напред. 5 Щракнете върху Търсене. 6 Изберете желаните файлове или папки от списъка и щракнете върху Напред. 7 Изберете място за записване на възстановените данни и щракнете върху Възстановяване. 8 Следвайте инструкциите на екрана. Файловете, които сте променили или създали след архивирането, не могат да бъдат възстановени. 20

Възстановяване на архивираните системни файлове Какво представлява архивирането на системни файлове? Архивираните системни файлове представляват резервно копие на всичко в компютъра, включително програми, системни настройки и файлове. Може да използвате архивираните системни файлове за възстановяване на компютъра. Ако възстановите компютъра с помощта на архивирани системни файлове, всички текущи програми, системни настройки и файлове, ще бъдат заменени с тези от архивното копие. BG Възстановяване на архивираните системни файлове 1 Поставете диска за възстановяване в устройството, докато компютърът е включен. Изключете компютъра, след което отново го включете. Ще се покаже Диспечер за зареждане на Windows. 2 Натиснете клавиша M или m, за да изберете Windows RE и след това натиснете клавиша Enter. 3 Изберете клавиатурната подредба и щракнете върху бутона Напред. Ако използвате Шифроване на устройство с BitLocker на модели с Windows 7 Ultimate, може да се покаже прозорецът Възстановяване от шифроване на устройство с BitLocker. Следвайте инструкциите на екрана, за да забраните временно функцията Шифроване на устройство с BitLocker. 4 Ако сте записали архивно копие на данните на външен твърд диск или на дискове с помощта на външно оптично устройство, свържете външното устройство към компютъра. 5 Изберете Възстановете компютъра с помощта на архивирани системни файлове, създадени по-рано и щракнете върху Напред. 6 Изберете Избор на системен образ и щракнете върху Напред. 7 Изберете мястото, където сте запазили архивното копие, и щракнете върху Напред. 8 Изберете архивираните системни файлове, които искате да възстановите, и щракнете върху Напред. 9 Изберете Форматиране и разделяне на дискове и щракнете върху Напред. 10 Следвайте инструкциите на екрана. 21