Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Bulgare

Възстановяване на данни с програмата VAIO Data Restore Tool (Инструмент за възстановяване на данни на VAIO) 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Data Restore Tool (Инструмент за възстановяване на данни на VAIO). Ще се покаже прозорецът VAIO Data Restore Tool (Инструмент за възстановяване на данни на VAIO). 2 Щракнете върху Напред. Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. Ако в момента сте влезли в компютъра като стандартен потребител, може да се наложи да въведете администраторско име и парола. За инструкции как да използвате софтуера вж. помощния файл, включен в софтуера. Ако е необходимо, преместете възстановените файлове до първоначалното им местоположение. 24

Опция C: Архивиране и възстановяване на данни с помощта на точка за възстановяване Какво е точка за възстановяване? BG ❑ Точките за възстановяване се създават автоматично (например при инсталиране на софтуерен драйвер) и се използват за възстановяване на системните файлове на компютъра на предишното им състояние. Въпреки че съответната точка за възстановяване ще се създаде автоматично, се препоръчва да я създадете ръчно, преди да инсталирате софтуер или драйвери на компютъра, тъй като компютърът може да стане нестабилен или бавен след инсталиране на нов софтуер или промяна на настройките на Windows. ❑ Ако сте създали точката за възстановяване при нормална работа на компютъра, я използвайте, за да възстановите системните файлове до предишното им състояние. Ръчно създаване на точка за възстановяване 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Система. 4 Щракнете върху System Protection (Защита на системата). 5 Щракнете върху раздела System Protection (Защита на системата) в прозореца System Properties (Свойства на системата). 6 Щракнете върху Create (Създаване). 7 Въведете описание за разпознаване на точката за възстановяване и щракнете върху Create (Създаване). 8 Следвайте инструкциите на екрана. 25