Views
1 month ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Finlandais

Aloittaminen > Akun

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 24 N Akun käyttöiän pidentäminen Kun tietokone käyttää akkuvirtaa, voit pidentää akun käyttöikää seuraavilla tavoilla. ❑ Pienennä tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta. ❑ Käytä virransäästötilaa. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötilojen käyttäminen (sivu 26). ❑ Muuta virransäästöasetuksia Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa VAIO Power Management -ohjelman käyttäminen (sivu 93). ❑ Määritä Long Battery Life Wallpaper Setting -kohdan taustakuva tietokoneesi työpöydän taustakuvaksi VAIO Control Center -ohjelmalla.

Aloittaminen > Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti n 25 N Tietokoneen sammuttaminen turvallisesti Jotta vältät tallentamattomien tietojen menettämisen, sammuta tietokone asianmukaisesti seuraavalla tavalla: Voit sammuttaa tietokoneen seuraavasti 1 Sammuta kaikki tietokoneeseen kytketyt oheislaitteet. 2 Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Sammuta. 3 Vastaa kaikkiin asiakirjojen tallennuskehotuksiin tai muihin käyttäjiä koskeviin kehotuksiin ja odota, kunnes tietokone sammuu automaattisesti. Virran merkkivalo sammuu.