Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n100 N Uzyskanie informacji na temat dostępnej ilości pamięci Jak uzyskać informacje na temat dostępnej ilości pamięci 1 Włącz komputer. 2 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 3 Kliknij kolejno opcje System Information i System Information. W prawym panelu wyświetlona zostanie ilość dostępnej pamięci. Jeśli zgodnie z komunikatem nie będzie dostępna większa ilości pamięci, powtórz procedurę instalacji i uruchom komputer ponownie.

Środki ostrożności > n101 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. ❑ Informacje dotyczące bezpieczeństwa (strona 102) ❑ Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji (strona 105) ❑ Obsługa komputera (strona 106) ❑ Obsługa ekranu LCD (strona 108) ❑ Korzystanie ze źródła zasilania (strona 109) ❑ Obsługa wbudowanej kamery (strona 110) ❑ Obsługa dysków (strona 111) ❑ Korzystanie z akumulatora (strona 112) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 113) ❑ Obsługa wbudowanego urządzenia pamięci masowej (strona 114)