Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n122 N Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych? Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać kolejność w sekcji Boot Priority, a następnie kliknij przycisk Enter. 5 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać urządzenie, któremu chcesz nadać priorytet, a następnie kliknij przycisk Enter. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Dlaczego ekran nie wyłącza się po upływie czasu automatycznego wyłączenia? Niektóre aplikacje lub wygaszacze ekranu potrafią tymczasowo zablokować w systemie operacyjnym funkcję, która powoduje wyłączenie ekranu komputera lub przełączenie komputera do trybu uśpienia po określonym okresie bezczynności. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć działającą aplikację lub zmienić bieżący wygaszacz ekranu. Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do komputera? Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Włącz komputer i naciśnij przycisk F11 po ukazaniu się logo VAIO.

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n123 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Do wyszukiwania i instalowania na komputerze najnowszych aktualizacji służą następujące aplikacje: Windows Update i VAIO Update. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 29). Jak chronić komputer przed zagrożeniami, takimi jak wirusy? Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami takimi jak wirusy jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację na podstawie harmonogramu.