Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie danych n126 N Jak sprawdzić wielkość partycji odtwarzania? Wbudowane urządzenie pamięci masowej zawiera partycję odtwarzania, na której są zapisywane dane niezbędne do odtworzenia systemu. Aby sprawdzić wielkość partycji odtwarzania, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij opcję Start, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Zarządzaj. 2 W okienku po lewej stronie kliknij opcję Zarządzanie dyskami w obszarze Pamięć masowa. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku zostanie wyświetlona wielkość partycji odzyskiwania po awarii oraz całkowita wielkość dysku C.

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n127 N Akumulator Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora? Do sprawdzania stanu naładowania akumulatora służy wskaźnik ładowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ładowanie akumulatora (strona 22). Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego? Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieciowego za pośrednictwem zasilacza, korzysta z zasilania sieciowego, nawet jeśli zainstalowany jest w nim akumulator. Kiedy należy doładować akumulator? Akumulator należy naładować, gdy: ❑ jest on na wyczerpaniu oraz migają wskaźniki ładowania i zasilania, ❑ nie był on używany przez dłuższy czas. Kiedy należy wymienić akumulator? Jeśli po naładowaniu akumulatora poziom zasilania szybko ulega zmniejszeniu, akumulator może być już niezdatny do użycia i wymaga wymiany. Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie? Nie, akumulator rozgrzewa się, jeśli komputer jest z niego zasilany.