Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia Bluetooth n138 N Dlaczego nie można użyć funkcji wymiany wizytówek z telefonem komórkowym? Funkcja wymiany wizytówek nie jest obsługiwana. Co należy zrobić, jeśli nie słychać dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub kartę audio-wideo? Sprawdź ustawienia ochrony SCMS-T. Jeśli słuchawki lub karta audio-wideo nie obsługują mechanizmu ochrony treści SCMS-T, musisz podłączyć dane urządzenie z użyciem profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz podłączyć z użyciem profilu A2DP, a następnie wybierz opcję Control. 3 Kliknij opcję SCMS-T Settings. 4 Usuń zaznaczenie pola wyboru Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie ma ikony Bluetooth? ❑ ❑ Upewnij się, że w oknie VAIO Smart Network przełącznik obok pola Bluetooth jest ustawiony w pozycji On. Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku zadań, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij ikonę urządzenia Bluetooth prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.

Rozwiązywanie problemów > Dyski optyczne n139 N Dyski optyczne Dlaczego komputer zawiesza się przy próbie odczytania dysku? Dysk, który komputer próbuje odczytać, może być zabrudzony lub uszkodzony. Wykonaj następujące czynności: 1 Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Zamknij system i wybierz opcję Uruchom ponownie, aby uruchomić komputer ponownie. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete może spowodować utratę niezapisanych danych. 2 Wyjmij dysk z napędu optycznego. 3 Sprawdź, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Jeśli dysk wymaga oczyszczenia, odpowiednie instrukcje można znaleźć w sekcji Dyski (strona 105). Co należy zrobić, jeśli tacka napędu się nie wysuwa? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że komputer jest włączony. Naciśnij przycisk wysuwania dysku. Jeśli przycisk wysuwania dysku nie działa, kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Komputer, kliknij ikonę napędu optycznego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wysuń. Jeśli żadna z opisanych powyżej opcji nie działa, wsuń cienki, prosty przedmiot (np. rozprostowany spinacz) w otwór wysuwania ręcznego w obudowie napędu optycznego. Spróbuj uruchomić komputer ponownie.