Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Tabliczka dotykowa n152 N Tabliczka dotykowa Co należy zrobić, jeśli tabliczka dotykowa nie działa? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tabliczka mogła zostać wyłączona przed podłączeniem myszy do komputera. Patrz sekcja Używanie tabliczki dotykowej (strona 33). Upewnij się, że do komputera nie jest podłączona mysz. Jeśli wskaźnik nie porusza się podczas działania aplikacji, naciśnij kombinację klawiszy Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji. Jeśli kombinacja klawiszy Alt+F4 nie działa, naciśnij raz klawisz Windows, a następnie kilkakrotnie klawisz ,. Za pomocą klawiszy M lub m wybierz opcję Uruchom ponownie i naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete, za pomocą klawiszy m i , wybierz strzałkę obok przycisku Zamknij system, naciśnij klawisz Enter, za pomocą klawiszy M lub m wybierz opcję Uruchom ponownie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli to nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer się wyłączy. ! Wyłączenie komputera przy użyciu kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Delete lub przycisku zasilania może spowodować utratę niezapisanych danych.

Rozwiązywanie problemów > Klawiatura n153 N Klawiatura Co należy zrobić, jeśli konfiguracja klawiatury jest nieprawidłowa? Układ językowy klawiatury komputera jest oznaczony na opakowaniu komputera. Jeśli wybierzesz inny układ klawiatury przy konfigurowaniu systemu Windows, wystąpią niezgodności w układzie klawiszy. Aby zmienić konfigurację klawiatury, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Zegar, język i region, a następnie kliknij przycisk Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania tekstu w obszarze Region i język. 3 Kliknij przycisk Zmień klawiatury na karcie Klawiatury i języki. 4 Zmień odpowiednio ustawienia. Co należy zrobić, jeśli niektórych znaków nie można wprowadzić z klawiatury? Jeśli nie można wprowadzać znaków U, I, O, P, J, K, L, M itp., może być włączony klawisz Num Lk. Sprawdź, czy nie świeci się wskaźnik Num lock. Jeśli wskaźnik Num lock świeci się, naciśnij klawisz Num Lk, aby wyłączyć tę funkcję. Pozwoli to wprowadzić znaki.