Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Urządzenia peryferyjne n158 N Urządzenia peryferyjne Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego. Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty przy pierwszym podłączeniu urządzenia. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania. Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa. Koncentratory USB mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać, ze względu na nieprawidłowy rozkład mocy. Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.

Znaki towarowe > n159 N Znaki towarowe Znaki towarowe, a w szczególności SONY, logo SONY, VAIO oraz logo VAIO, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. i „Memory Stick”, „Memory Stick Duo”, „MagicGate”, „OpenMG”, „Memory Stick PRO”, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Micro”, „M2” oraz logo „Memory Stick” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Walkman jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Blu-ray Disc i logo Blu-ray Disc są znakami towarowymi firmy Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep i Atom są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. Microsoft, Windows, logo Windows i BitLocker są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. i.LINK jest znakiem towarowym firmy Sony używanym tylko do oznaczenia, że produkt jest wyposażony w złącze IEEE 1394. Roxio Easy Media Creator jest znakiem towarowym firmy Sonic Solutions. WinDVD for VAIO i WinDVD BD for VAIO są znakami towarowymi firmy InterVideo, Inc. ArcSoft oraz logo ArcSoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion jest znakiem towarowym firmy ArcSoft, Inc. ATI i ATI Catalyst są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc.