Views
2 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Korzystanie z akumulatora n 24 N Zwiększanie trwałości akumulatora Gdy komputer działa na zasilaniu akumulatorowym, można wydłużyć czas jego pracy, stosując poniższe metody. ❑ Zmniejsz jasność monitora LCD. ❑ Używaj trybu oszczędzania energii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Używanie trybów oszczędzania energii (strona 26). ❑ Zmień ustawienia oszczędzania energii w oknie Opcje zasilania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management (strona 93). ❑ Za pomocą programu VAIO Control Center ustaw w tle pulpitu tapetę Long Battery Life Wallpaper Setting.

Podstawy obsługi > Bezpieczne wyłączanie komputera n 25 N Bezpieczne wyłączanie komputera Aby uniknąć utraty niezapisanych danych, należy wyłączać komputer w odpowiedni sposób, wg poniższych zaleceń. Jak wyłączyć komputer 1 Wyłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. 2 Kliknij kolejno przyciski Start i Zamknij system. 3 Zareaguj stosownie na wszystkie komunikaty sugerujące zapisanie dokumentów lub poczekanie na zakończenie pracy innych użytkowników, a następnie poczekaj aż komputer automatycznie się wyłączy. Wskaźnik zasilania przestanie się świecić.