Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie przycisków specjalnych n 34 N Używanie przycisków specjalnych Komputer może być wyposażony w przyciski specjalne, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. Przycisk specjalny Przycisk ASSIST Przycisk VAIO Przycisk DISPLAY OFF Funkcje Powoduje uruchomienie narzędzia VAIO Care, gdy komputer znajduje się w trybie normalnym lub w trybie uśpienia. Gdy komputer jest wyłączony lub znajduje się w trybie hibernacji, przycisk ASSIST służy do uruchamiania programu VAIO Recovery Center. W zależności od modelu komputera służy do uruchamiania programu Media Gallery lub do włączania i wyłączania dźwięku. Umożliwia wyłączenie podświetlenia ekranu LCD. Aby włączyć podświetlenie ekranu LCD, wykonaj jedną z następujących czynności: - Naciśnij dowolny klawisz. - Naciśnij dowolny przycisk specjalny. - Przesuń palcem po powierzchni tabliczki dotykowej. ! Nie możesz włączyć podświetlania ekranu LCD za pomocą urządzenia USB, np. myszy.

Używanie komputera VAIO > Używanie wbudowanej kamery n 35 N Używanie wbudowanej kamery Komputer jest wyposażony we wbudowaną kamerę MOTION EYE. Za pomocą zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu można: ❑ rejestrować zdjęcia i filmy, ❑ wykrywać i rejestrować ruch obiektów w celu monitorowania, ❑ edytować zarejestrowane dane. ✍ Włączenie komputera powoduje uaktywnienie wbudowanej kamery. Korzystając z odpowiedniego oprogramowania, można prowadzić wideokonferencję. ! Uruchamianie lub wyłączanie programu do komunikacji lub programu do edycji treści wideo nie aktywuje ani nie dezaktywuje wbudowanej kamery. Nie włączaj trybu uśpienia ani hibernacji, jeśli używasz wbudowanej kamery. Aby skorzystać z zainstalowanego fabrycznie oprogramowania do rejestracji obrazu 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, ArcSoft WebCam Companion 3 i WebCam Companion 3. 2 W głównym oknie programu kliknij żądaną ikonę. Szczegółowe informacje na temat użycia oprogramowania znajdują się w dołączonym do niego pliku pomocy. ✍ Przy rejestrowaniu zdjęcia lub filmu w otoczeniu o małej jasności w oknie głównym kliknij ikonę Capture, a następnie ikonę WebCam Settings i w oknie właściwości wybierz opcję słabego oświetlenia lub kompensacji słabego oświetlenia.