Views
5 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu optycznego n 40 N Uwagi dotyczące korzystania z napędu optycznego Uwagi dotyczące zapisywania danych na dyskach ❑ ❑ ❑ Używaj tylko okrągłych dysków. Nie używaj dysków w żadnym innym kształcie (gwiazdy, serca, wizytówki itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie stacji dysków. Nie uderzaj w komputer ani nie wstrząsaj nim, gdy napęd optyczny zapisuje dane na dysku. Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilającego lub zasilacza sieciowego, gdy napęd optyczny zapisuje dane na dysku. Uwagi dotyczące odtwarzania dysków Aby uzyskać optymalną wydajność przy odtwarzaniu dysków, należy stosować się do przedstawionych poniżej zaleceń: ❑ Niektóre odtwarzacze CD i komputerowe napędy optyczne mogą nie odtwarzać dysków audio CD-R lub CD-RW. ❑ Niektóre odtwarzacze DVD i komputerowe napędy optyczne mogą nie odtwarzać dysków DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW lub DVD-RAM. ❑ Niektórych dysków Blu-ray Disc może nie udać się odtworzyć na komputerze lub komputer może działać niestabilnie w trakcie ich odtwarzania. Aby prawidłowo odtworzyć dysk, należy pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje programu WinDVD BD za pomocą opcji VAIO Update. Informacje na temat korzystania z opcji VAIO Update można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 29). ❑ Zależnie od konfiguracji komputera, podczas odtwarzania dysków AVC HD mogą występować przerwy w odtwarzaniu dźwięku i/lub przypadki gubienia klatek. ❑ Nie przełączaj komputera w tryb oszczędzania energii podczas odtwarzania dysku.

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu optycznego n 41 N Uwagi dotyczące kodów regionów ❑ Kody regionów wskazują, w jakim regionie i za pomocą jakiego odtwarzacza można odtworzyć dysk. Jeśli podany kod regionu jest inny niż „2” (Europa należy do regionu „2”), „5” (Rosja należy do regionu „5”) lub „all” (co oznacza, że dysk można odtwarzać w większości regionów na świecie), dysku nie będzie można odtworzyć na komputerze. ❑ ! Zmieniając kod regionu podczas działania oprogramowania WinDVD lub WinDVD BD, należy ponownie uruchomić oprogramowanie lub wysunąć dysk i wsunąć go ponownie. Dopiero wtedy ustawienia zostaną zastosowane. Nie próbuj zmieniać ustawień kodu regionu napędu. Wszelkie problemy spowodowane przez zmianę ustawień kodu regionu napędu nie są objęte gwarancją.