Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z innych modułów/kart pamięci n 50 N Jak wyjąć moduł ExpressCard z komputera ✍ Możesz pominąć czynności 1–4, jeśli: - komputer jest wyłączony; - na pasku zadań nie jest wyświetlana ikona Bezpieczne usuwanie sprzętu; - urządzenie, które chcesz odłączyć, nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu. 1 Znajdź gniazdo modułu ExpressCard. 2 Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników na pasku zadań. 3 Wybierz urządzenie, które ma zostać odłączone. 4 Aby wyjąć moduł ExpressCard, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 5 Wciśnij moduł ExpressCard w kierunku komputera, aby został on wysunięty. 6 Delikatnie chwyć moduł ExpressCard i wysuń go z gniazda.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z innych modułów/kart pamięci n 51 N Używanie kart pamięci SD Komputer jest wyposażony w gniazdo kart pamięci SD. Można korzystać z tego gniazda, aby wymieniać dane z cyfrowymi kamerami, aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo. Przed użyciem kart pamięci SD Gniazdo kart pamięci SD w komputerze umożliwia korzystanie z następujących rodzajów kart pamięci: ❑ Karta pamięci SD ❑ Karta pamięci SDHC Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat obsługiwanych typów kart pamięci, znajdującymi się w odpowiedniej witrynie pomocy technicznej, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5).