Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 60 N Uruchamianie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną Najpierw należy ustanowić połączenie bezprzewodowe między komputerem a punktem dostępowym (niebędącym częścią zestawu). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. ! Aby dowiedzieć się jak wybrać kanał używany przez punkt dostępowy, zajrzyj do podręcznika dostarczonego wraz z punktem dostępowym. Jak uruchomić komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną 1 Upewnij się, że punkt dostępowy został skonfigurowany. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z punktem dostępowym. 2 Włącz przełącznik WIRELESS. 3 Kliknij ikonę VAIO Smart Network na pasku zadań. 4 W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok żądanej opcji bezprzewodowej, aby przełączyć go do pozycji On. Upewnij się, że świeci się wskaźnik WIRELESS. ! Obsługa połączeń WLAN w paśmie 5 GHz, dostępna tylko w niektórych modelach, jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć komunikację w paśmie 5 GHz, należy w oknie ustawień VAIO Smart Network wybrać na liście rozwijanej Wireless LAN Settings opcję korzystania z pasma 5 GHz lub z pasm 2,4 i 5 GHz. 5 Kliknij na pasku zadań ikonę lub . 6 Wybierz punkt dostępowy i kliknij przycisk Połącz. ✍ W przypadku uwierzytelniania WPA-PSK lub WPA2-PSK należy podać hasło. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery. Musi ono składać się z 8–63 znaków alfanumerycznych lub z 64 znaków heksadecymalnych.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 61 N Przerywanie komunikacji przez bezprzewodową sieć lokalną Jak przerwać komunikację przez bezprzewodową sieć lokalną W oknie VAIO Smart Network kliknij przełącznik umieszczony obok opcji Wireless LAN, aby przestawić go w pozycję Off. ! Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci lokalnej podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.