Views
1 month ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 88 N Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika) 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Wpisz hasło użytkownika i naciśnij klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, a następnie wybierz opcję Set User Password i naciśnij klawisz Enter. 5 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz obecne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz Enter. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 89 N Ustawianie hasła systemu Windows Dodawanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Utwórz hasło dla danego konta w sekcji Wprowadź zmiany w koncie użytkownika. 5 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź hasło dla konta. 6 Kliknij przycisk Utwórz hasło. ✍ Aby uzyskać więcej informacji na temat hasła systemu Windows, zobacz sekcję Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. Zmienianie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Zmień swoje hasło. 5 Wprowadź obecne hasło w polu Aktualne hasło. 6 W polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło wprowadź nowe hasło. 7 Kliknij przycisk Zmień hasło.