Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 90 N Usuwanie hasła systemu Windows 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne lub Konta użytkowników. 3 Kliknij opcję Konta użytkowników. 4 Kliknij opcję Usuń swoje hasło. 5 W polu Aktualne hasło wprowadź obecne hasło, które ma być usunięte. 6 Kliknij przycisk Usuń hasło.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z technologii Intel(R) VT n 91 N Korzystanie z technologii Intel(R) VT Technologia Intel(R) Virtualization Technology (VT) umożliwia korzystanie z programów do obsługi sprzętowej wirtualizacji zwiększających wydajność komputera. ! Technologia Intel VT może być niedostępna w zależności od procesora zastosowanego w komputerze. Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i korzystania z programu do obsługi sprzętowej wirtualizacji, skontaktuj się z jego producentem. Jak włączyć technologię Intel VT 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS-u. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, naciśnij klawisz Enter, wybierz ustawienie Enabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. ! Jeśli karta Advanced nie jest wyświetlana w oknie konfiguracji BIOS-u lub nie możesz wybrać opcji Intel(R) Virtualization Technology, technologia Intel VT jest niedostępna w komputerze. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.