Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center n 92 N Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu. Jak używać aplikacji VAIO Control Center 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia. 3 Po zakończeniu, kliknij przycisk OK. Wybrane ustawienie zostanie zmienione. ✍ Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center. Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management n 93 N Korzystanie z aplikacji VAIO Power Management Zarządzanie energią pozwala skonfigurować schematy zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika. Funkcja VAIO Power Management stanowi rozszerzenie funkcji Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Wybieranie planu zasilania Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona informuje, z jakiego źródła zasilania korzystasz w danym momencie. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno przedstawiające stan zasilania. Jak wybrać plan zasilania 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu energii na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Wybierz plan zasilania. Jak zmienić ustawienia planu zasilania 1 W oknie Opcje zasilania kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie wybranego planu zasilania. Zmień ustawienia trybu uśpienia i monitora zgodnie z potrzebami. 2 Jeśli wymagana jest zmiana ustawień zaawansowanych, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3. W przeciwnym wypadku kliknij opcję Zapisz zmiany. 3 Kliknij kartę VAIO Power Management. Zmień ustawienia poszczególnych elementów. 4 Kliknij przycisk OK. ✍ Ustawienia bieżącego planu zasilania można sprawdzić za pomocą narzędzia VAIO Power Management Viewer w aplikacji VAIO Control Center.