Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n 98 N 6 Wyjmij zainstalowany obecnie moduł pamięci, postępując w następujący sposób: ❑ Pociągnij zatrzaski w kierunku wskazanym strzałkami (1). Moduł pamięci zostanie odblokowany. ❑ Upewnij się, że moduł jest odchylony w górę, a następnie wyciągnij go w kierunku wskazanym przez strzałkę (2). 7 Wyjmij nowy moduł pamięci z opakowania.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n 99 N 8 Wsuń moduł pamięci do gniazda modułu pamięci i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. ! Nie wolno dotykać żadnych podzespołów na płycie głównej oprócz modułu pamięci. Aby zainstalować tylko jeden moduł pamięci, należy koniecznie użyć dolnego gniazda. Wsuwając krawędź złącza modułu pamięci do gniazda, upewnij się, że niewielka wypustka w gnieździe wypełnia wcięcie w krawędzi modułu. Nie wsuwaj na siłę nieprawidłowo ułożonego modułu pamięci do gniazda, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda i modułu. 9 Załóż z powrotem pokrywę komory modułów pamięci. 10 Dokręć śrubę na dolnej pokrywie komputera. 11 Włóż z powrotem akumulator i włącz komputer.