Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Consignes d’utilisation Slovaque

Připojení Android

Připojení Android Vložte do kamery paměťovou kartu, zapněte kameru a pak vyberte režim snímání: [MOVIE] (Video), [PHOTO] (Fotografie), [INTVL] (Interval). Spusťte ve smartphonu aplikaci „PlayMemories Mobile“ . Vyberte SSID, které je vytištěno na nálepce připevněné k této příručce. Zadejte heslo z této nálepky. (Pouze poprvé.) Vyberte ve vašem smartphonu režim kamery: Režim chytrého dálkového ovládání (Smart Remote Control) nebo režim kopírování (Copy). 14 CZ

Android (podporující NFC) Dotkněte se značkou (značka N) na smartphonu značky (značka N) na kameře. Když se spustí aplikace „PlayMemories Mobile“, použijí se automaticky nastavení pro vytvoření Wi-Fi připojení. iPhone Vložte do kamery paměťovou kartu, zapněte kameru a pak vyberte režim snímání: [MOVIE] (Video), [PHOTO] (Fotografie), [INTVL] (Interval). Otevřete ve smartphonu [Settings] (Nastavení). Otevřete ve smartphonu [Wi-Fi]. Vyberte SSID, které je vytištěno na nálepce připevněné k této příručce. Zadejte heslo z této nálepky. (Pouze poprvé.) Zkontrolujte, zda je ve smartphonu zobrazeno SSID kamery. Vraťte se zpět na domovskou obrazovka a pak spusťte aplikaci „PlayMemories Mobile“. Vyberte ve vašem smartphonu režim kamery: Režim chytrého dálkového ovládání (Smart Remote Control) nebo režim kopírování (Copy). 15 CZ