Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Roumain

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Roumain

Căutarea operațiilor

Căutarea operațiilor disponibile Înregistrarea filmelor și a fotografiilor Modificarea dimensiunii fișierelor de film Înregistrare ..............................................41 Modul înregistrare....................................20 Ștergerea imaginilor Formatare ................................................34 Schimbarea datei, orei și regiunii Stabilire dată & oră ..................................30 Inițializarea reglajelor Resetarea reglajelor ................................33 Vizionarea la televizor Vizionarea imaginilor la televizor .............43 Acționarea cu un telefon inteligent sau cu o tabletă Transmiterea imaginilor către un serviciu în rețea Înregistrarea informațiilor legate de locație Telecomandă inteligentă ..........................49 Reglaje Wi-Fi ...........................................46 Jurnal GPS (numai la HDR-AS30V) ........25 10

Căutarea reglajelor Elemente de reglaj Elemente de meniu Indicație afișată Varianta implicită de reglaj Recording Mode (Mod înregistrare) VIDEO HQ (1920×1080/30p) SteadyShot (Stabilizator de imagine) STEDY ON Field Angle (Unghiul câmpului vizual) ANGLE 120° Scene (Scenă) SCENE NORML Interval Photo Recording (Interval dintre două fotografieri) LAPSE 5sec Smart Remote Control (Telecomandă inteligentă) Wi-Fi ON Copy (Copie)* SHARE — GPS Log (Jurnal GPS), doar la HDR-AS30V GPS ON Airplane Mode (Mod pentru avion) PLANE OFF Auto Power Off (Oprire automată) A.OFF 60sec Beep (Semnal sonor) BEEP ON Date & Time Setting (Stabilire dată& oră) DATE 2013/1/1 00:00 GMT+0 USB Power Supply (Alimentare cu energie prin USB) USBPw ON Switching NTSC/ PAL (Comutare NTSC/ PAL) V.SYS NTSC Resetting the Settings (Inițializarea reglajelor) RESET — Format (Formatare) FORMT — * Puteți modifi ca modul acționând telefonul inteligent când la cameră este activă funcția telecomandă inteligentă. Notă : • La afișarea pe ecran este folosită limba engleză. Nu sunt disponibile alte limbi. 11