Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Roumain

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Roumain

Oprirea automată

Oprirea automată Interfața de reglaj Puteți modifica reglajele pentru funcția de oprire automată. 1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [SETUP], apoi apăsați ENTER. 2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [A.OFF] (Oprire automată), apoi apăsați ENTER. 3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER. Alimentarea se oprește după aproximativ 10 secunde. Alimentarea se oprește după aproximativ 60 secunde. Camera nu se oprește automat. Revine la meniul [A.OFF]. Note : • Această funcție nu este disponibilă în următoarele situații : – la înregistrarea datelor pe un suport media, – la filmare sau în modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale de timp, – la redarea de filme sau a unei prezentări de imagini, – când conexiunea Wi-Fi este în curs, la conectarea unei telecomenzi inteligente sau în timpul transmiterii unei imagini către telefonul inteligent, – când este realizată conexiunea HDMI, – la alimentarea cu energie de la un echipament USB conectat, – la conectarea unui dispozitiv mass storage. • Chiar dacă ați ales una dintre variantele [10sec] sau [60sec] pentru funcția de Oprire automată, durata de timp scursă până la oprirea alimentării va fi mai lungă, în următoarele cazuri : – la realizarea de reglaje [SETUP] (Configurare), – la la redarea de fotografii, – când pentru [Wi-Fi] este aleasă varianta [On] și simbolul Wi-Fi este afișat. 28

Semnal sonor Interfața de reglaj Puteți stabili dacă să fie emis sau nu un semnal sonor la efectuarea operațiilor. Pentru realizarea acestui reglaj, selectați mai întâi [SETUP]. 1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [SETUP], apoi apăsați ENTER. 2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afi șat [GPS] (GPS), apoi apăsați ENTER. 3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER. Este activată emiterea de semnale sonore la efectuarea fiecărei operații. Sunt emise semnale sonore numai la efectuarea următoarelor operații : • la pornirea alimentării, • la începerea înregistrării, • la oprirea înregistrării, • la apăsarea butonului declanșator, • la selectarea unei operații dezactivate sau când apare o eroare. Este dezactivată emiterea de semnale sonore la efectuarea de operații. Revine la meniul [BEEP] (semnal sonor). 29