Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Roumain

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Roumain

Note • Funcția de

Note • Funcția de telecomandă inteligentă vă permite să efectuați următoarele operații folosind telefonul inteligent : – verificarea unghiului câmpului, – pornirea/ oprirea înregistrării, – schimbarea modului de înregistrare (filmare, fotografiere, fotografiere la intervale regulate de timp), – modul copiere (copierea filmelor și fotografiilor înregistrate la intervale regulate de timp cu camera) – schimbarea reglajelor modului de înregistrare (numai în modul film), – schimbarea reglajelor pentru stabilizatorul de imagine SteadyShot, – schimbarea reglajului pentru unghiul câmpului. • Pentru a utiliza funcția de telecomandă inteligentă, este necesară existența unei aplicații compatibile la telefonul inteligent. Consultați pag. 45 pentru detalii legate de preluarea aplicațiilor. • Energia acumulatorului camerei se poate consuma rapid dacă este acționată camera de la telefonul inteligent. • Dacă în interfața de înregistrare apare o solicitare de conexiune prin Wi-Fi direct primită de la un echipament, apăsați butonul ENTER în interfața [ACPT?]. Puteți acționa camera folosind funcția de telecomandă a telefonului inteligent prin intermediul conexiunii Wi-Fi Direct. 50

Copiere Interfața de reglaj Puteți copia filmele și fotografiile înregistrate de cameră acționând un telefon inteligent. 1 Porniți alimentarea camerei, apoi apăsaţi butonul NEXT și selectați un mod de înregistrare. [MOVIE] : modul filmare [PHOTO] : modul fotografiere [INTVL] : modul de înregistrare a fotografiilor la intervale regulate de timp 2 Lansați „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent și stabiliți conexiunea Wi-Fi. Pentru detalii legate de reglarea telefonului inteligent, consultați „Reglaje Wi-Fi” de la pag. 46. 3 Schimbați modul de funcționare a camerei alegând modul copiere în interfața „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent. 4 Selectați imaginea care să fi e copiată. Note • Înainte de a activa funcția de telecomandă a telefonului inteligent, actualizați aplicația software „PlayMemories Mobile” la varianta cea mai recentă (ver. 3.1. sau versiuni ulterioare). • Puteți copia imagini la telefonul inteligent când camera este într-un mod de înregistrare (modul film/ modul fotografiere/ modul de înregistrare a fotografiilor la intervale regulate de timp). • Puteți schimba modul numai când înregistrarea este în standby. 51