Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Néerlandais

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Néerlandais

Datum/tijd instellen U

Datum/tijd instellen U kunt het jaar/de maand/de dag en de regio instellen. Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP]. 1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2 Druk op de NEXT-toets om [DATE] (datum/tijd) weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3 Druk op de NEXT-toets om de gewenste datum, tijd en regio te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets om te bevestigen. Selecteer 00:00 voor middernacht en 12:00 voor middag. Scherm Standaardinstelling 2013 Voor het instellen van het jaar. 01 Voor het instellen van de maand. Instelscherm t Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen 01 Voor het instellen van de dag. Index 00 Voor het instellen van het uur. 00 Voor het instellen van de minuten. GMT+0 U kunt de regio instellen waar u de camera gebruikt. (Regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)). Opmerkingen • Wanneer het GPS-logboek ingesteld is op [ON], past de camera automatisch de datum, tijd en regio aan in de opnamefunctie (alleen HDR-AS30V). zDe regio instellen U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd van een land dat u bezoekt door de regio te selecteren. Regio's worden bepaald op basis van het tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT). Raadpleeg ook "Tijdsverschillen in de wereld" (pagina 66). 30 NL

USB-voeding Er wordt geen voeding van een aangesloten apparaat geleverd via de micro-USBkabel. Instelscherm Als u de camera op een computer of USB-apparaat aansluit met behulp van de micro-USB-kabel (bijgeleverd), kunt u de camera configureren zodat het aangesloten apparaat de camera van voeding voorziet. Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP]. 1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2 Druk op de NEXT-toets om [USBPw] (USB-voeding) weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. Er wordt voeding van een aangesloten apparaat geleverd via de micro-USB-kabel. t Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Keert terug naar het menu [USBPw]. Opmerkingen • Als u de instelling wijzigt terwijl de micro-USB-kabel aangesloten is, koppelt u de kabel los en sluit u deze vervolgens opnieuw aan. • Het is mogelijk dat de camera niet correct gevoed wordt via een USB-apparaat als dat apparaat een voedingscapaciteit heeft van minder dan 1,5 A. Index zDe camera voeden via een stopcontact U kunt de accu snel opladen door de USB-lader AC-UD20 (los verkrijgbaar) te gebruiken. Gebruik de micro-USB-kabel (bijgeleverd) om de lader aan te sluiten. 31 NL