Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Néerlandais

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Néerlandais

iPhone 1 Selecteer

iPhone 1 Selecteer [Settings] op de smartphone en selecteer vervolgens [Wi-Fi] en het SSID van de camera. Inhoudsopgave 2 Voer het wachtwoord in dat u terugvindt op de sticker die op de Bedieningshandleiding gekleefd is (u dient dit alleen de eerste keer te doen). Zoeken op bediening 3 Controleer of er verbinding gemaakt is met het SSID dat u terugvindt op de sticker die op de Bedieningshandleiding gekleefd is. Zoeken op instellingen 4 Keer terug naar het beginscherm en start "PlayMemories Mobile". Index 48 NL

Slimme afstandsbediening Door de camera via Wi-Fi te verbinden met een smartphone, kunt u de camera bedienen via de smartphone. Om de instellingen door te voeren, selecteert u eerst [SETUP]. 1 Druk op de NEXT-toets om [SETUP] weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 2 Druk op de NEXT-toets om [Wi-Fi] (Wi-Fi) weer te geven en druk vervolgens op de ENTER-toets. 3 Druk op de NEXT-toets om de instelling te selecteren en druk vervolgens op de ENTER-toets. De smartphone kan gebruikt worden voor de bediening. Instelscherm t Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen De smartphone kan niet gebruikt worden voor de bediening. Keert terug naar het menu [Wi-Fi]. 4 Selecteer [MOVIE], [PHOTO] of [INTVL]. 5 Activeer een geschikte toepassing op de smartphone en maak via Wi-Fi verbinding met de camera. Raadpleeg "Wi-Fi instellen" op pagina 46 voor meer informatie over het instellen van de smartphone. 6 Bedien de camera met de smartphone. Index Voorbeeldweergave van een smartphonescherm Functies van de slimme afstandsbediening • Het gezichtsveld controleren voor en tijdens de opname • Beelden controleren tijdens de opname Verschillende instellingen • [VIDEO] • [STEDY] • [ANGLE] • [SHARE] De opname starten/stoppen Instellingen voor de opnamestand • [MOVIE] • [PHOTO]/[INTVL] Vervolg r 49 NL