Views
6 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Slovaque

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie operácií Snímanie videí a fotografií Zmena veľkosti video súboru Odstraňovanie záznamov Zmena dátumu, času aregiónu Snímanie ································································ 41 Režim snímania···················································· 20 Formátovanie························································ 34 Nastavenie dátumu a času······························· 30 Inicializácia nastavení Resetovanie nastavení······································· 33 Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Prehrávanie na TVP Zobrazenie záznamu na TV obrazovke········· 43 Ovládanie pomocou smartfónu alebo tabletu Inteligentné diaľkové ovládanie······················· 49 Index Odosielanie záznamu na sieťové služby Záznam informácií o mieste snímania Wi-Fi nastavenia ·················································· 46 Záznam GPS polohy (GPS Log) (len HDR-AS30V) ················································· 25 10 SK

Vyhľadávanie nastavení Nastavované položky Kliknutím na danú položku prejdete na príslušnú stranu. Položky Zobrazenie Výrobné nastavenia Režim snímania VIDEO HQ (1920×1080/30p) Stabilizácia SteadyShot STEDY (Stabilizácia) ON (Zap.) Zorný uhol ANGLE (Uhol) 120° Scéna SCENE (Scéna) NORML (Štandardne) Intervalové snímanie fotografií LAPSE (Int. snímanie) 5sec (5 s) Inteligentné diaľkové ovládanie Wi-Fi ON (Zap.) Kopírovanie* SHARE (Zdieľanie) — Záznam GPS polohy (GPS Log) GPS ON (Zap.) (len HDR-AS30V) Letový režim PLANE (Lietadlo) OFF (Vyp.) Automatické vypnutie (Auto Power Off) A.OFF (Aut. vypnutie) 60sec (60 s) Pípanie BEEP (Pípanie) ON (Zap.) Nastavenie dátumu a času DATE (Dátum) 2013/1/1 00:00 GMT+0 Napájanie cez USB USBPw (Napájanie cez USB) ON (Zap.) Prepínanie normy NTSC/PAL V.SYS (Video systém) NTSC Resetovanie nastavení RESET — Formátovanie FORMT (Formátovať) — * Režim môžete prepnúť pomocou smartfónu, keď je kamkordér nastavený do režimu inteligentného diaľkového ovládania (Smart Remote Control). Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index Poznámky • Zobrazenia na displeji sú len v angličtine (English). Iné jazyky nie sú dostupné. Ak nastavovať položky Položky môžete nastavovať tromi tlačidlami na kamkordéri. NEXT*: Prepnutie na ďalšie Menu PREV*: Prepnutie na predošlé Menu ENTER: Potvrdenie v Menu * Tlačidlá NEXT a PREV sa využívajú na zmeny Menu. V tomto návode sa zvyčajne používa tlačidlo NEXT. Ak treba použiť len tlačidlo PREV, bude uvedené tlačidlo PREV. Tlačidlo REC/ Tlačidlo ENTER Tlačidlo PREV Tlačidlo NEXT Pokračovanie r 11 SK