Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Slovaque

iPhone 1 Na smartfóne

iPhone 1 Na smartfóne zvoľte [Settings] (Nastavenia), potom zvoľte [Wi-Fi] a SSID kamkordéra. 2 Zadajte heslo tak, ako je vytlačené na nálepke nalepenej na návode na použitie (len prvýkrát). Obsah Vyhľadávanie operácií 3 Potvrďte prepojenie pre SSID tak, ako je vytlačené na nálepke nalepenej na návode na použitie. Vyhľadávanie nastavení 4 Obnovte zobrazenie domovskej obrazovky (Home) a spustite aplikáciu “PlayMemories Mobile”. Index 48 SK

Inteligentné diaľkové ovládanie Po prepojení kamkordéra a smartfónu cez Wi-Fi môžete kamkordér ovládať smartfónom. Ak chcete vykonať nastavenie, najskôr zvoľte [SETUP] (Nastavenie). 1 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [SETUP] (Nastavenie) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte [Wi-Fi] (Wi-Fi) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním tlačidla NEXT zvoľte nastavenie a stlačte ENTER. Ovládanie smartfónom. Neovládanie smartfónom. Návrat do Menu [Wi-Fi]. Nastavovacie zobrazenie 4 Zvoľte [MOVIE] (Video), [PHOTO] (Fotografie) alebo [INTVL] (Interval). 5 Aktivujte vhodnú aplikáciu v smartfóne a prepojte ho s kamkordérom cez Wi-Fi rozhranie. Podrobnosti o nastaveniach smartfónu pozri v časti “Wi-Fi nastavenia” na str. 46. 6 Ovládajte kamkordér smartfónom. t Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index Príklad zobrazenia na displeji smartfónu Možnosti funkcie inteligentného diaľkového ovládania (Smart Remote Control) • Zobrazenie pohľadu z kamkordéra pred a počas snímania • Monitorovanie záznamu počas snímania Rôzne nastavenia • [VIDEO] • [STEDY] (Stabilizácia) • [ANGLE] (Uhol) • [SHARE] (Zdieľanie) Spustenie/zastavenie snímania Nastavenia režimu snímania • [MOVIE] (Video) • [PHOTO] (Fotografie)/ [INTVL] (Interval) Pokračovanie r 49 SK