Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Slovaque

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Slovaque

Index A

Index A A.OFF....................................................................................28 ANGLE.................................................................................22 Automatické vypnutie ....................................................28 B Batéria ...................................................................................66 BEEP......................................................................................29 D DATE.....................................................................................30 Dostupný čas snímania...................................................63 E ENTER..................................................................................11 F Formátovanie......................................................................34 FORMT.................................................................................34 G GPS.........................................................................................25 H HDMI OUT.........................................................................43 I Indikátor CHG (Nabíjanie)...........................................16 Indikátor REC ....................................................................41 Inteligentné diaľkové ovládanie .................................49 Intervalové snímanie fotografií ..................................24 K Kopírovanie.........................................................................51 L LAPSE...................................................................................24 Letový režim.......................................................................27 M Multi/Micro USB konektor..........................................54 N Nabíjanie batérie ...............................................................16 Napájanie cez USB ..........................................................31 Nastavenie dátumu a času.............................................30 Nastavované položky......................................................11 NEXT.....................................................................................11 O Odhadovaný čas snímania videí.................................63 Odhadovaný dostupný počet fotografií...................64 P Pípanie...................................................................................29 PLANE..................................................................................27 PLAY.....................................................................................43 Popis častí ............................................................................13 Prepínanie normy NTSC/PAL....................................32 PREV .....................................................................................11 R REC HOLD.........................................................................41 RESET...................................................................................33 Resetovanie nastavení ....................................................33 Režim intervalového snímania fotografií...............41 Režim snímania.................................................................20 Režim snímania fotografií ............................................41 Režim videozáznamu......................................................41 Riešenie problémov .........................................................57 S Scéna ......................................................................................23 SCENE..................................................................................23 Snímanie...............................................................................41 Stabilizácia SteadyShot..................................................21 STEDY..................................................................................21 T Technológia NFC .............................................................46 Tlačidlo REC......................................................................41 U USB ........................................................................................16 USBPw..................................................................................31 Pokračovanie r 72 SK Obsah Vyhľadávanie operácií Vyhľadávanie nastavení Index

Vyhľadávanie nastavení V V.SYS....................................................................................32 VIDEO ..................................................................................20 Výstražné indikátory a hlásenia .................................61 W Wi-Fi nastavenia ...............................................................46 Z Záznam GPS polohy .......................................................25 Zobrazenie záznamu na TV obrazovke...................43 Zorný uhol ...........................................................................22 Obsah Vyhľadávanie operácií Index 73 SK