Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Nulstilling af

Nulstilling af indstillingerne Du kan nulstille indstillingerne til standardindstillingerne. Hvis du aktiverer [RESET], slettes billeder ikke. Indstilling af skærm t Indholdsfortegnelse 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [RESET] (Nulstil), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens [OK] vises, og tryk derefter på knappen ENTER igen. Kameraet genstater automatisk, når indstillingen er fuldført. Hvis du vil annullere nulstilling, skal du trykke på knappen NEXT for at vælge [CANCL], mens der vises [SURE?] eller [OK], og derefter trykke på knappen ENTER. Betjeningssøgning Indstillingssøgning Indeks 32 DK

Format Indstilling af skærm Formatering er den proces, hvor alle billeder på hukommelseskortet slettes, og hukommelseskortet gendannes til dets oprindelige tilstand. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. t 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FORMT] (Formatér), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens der vises [OK], og tryk derefter på knappen ENTER igen. Formateringen starter, og der vises [DONE], når formateringen er afsluttet. Hvis du vil annullere formateringen, skal du trykke på knappen NEXT for at vælge [CANCL], mens der vises [SURE?] eller [OK], og derefter trykke på knappen ENTER. Bemærkninger • Gem vigtige billeder før formateringen. • Undlad at foretage nogen af følgende betjeninger under formateringen. –Tryk på en knap. – Skub hukommelseskortet ud. – Tilslut/frakobl et kabel. – Isæt/fjern batteripakken. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning Indeks 33 DK