Views
6 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Optagelse Om b REC

Optagelse Om b REC HOLD-kontakten b REC HOLD-kontakten kan forhindre utilsigtet betjening. Skub b REC HOLD-kontakten i retning af b for at låse. Skub i den modsatte retning af b for at låse knappen op. • Lås knappen op før optagelse. • Hvis du låser kameraet under optagelse, bevares optagetilstanden*. • Hvis du låser kameraet efter du er stoppet med at optage, bevares stoptilstanden*. * Lås op for at ændre indstillingen. Knappen REC REC/adgangslampe Skærm b REC HOLD-kontakt Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning Filmtilstand 1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [MOVIE]. 2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse. 3 Tryk på knappen REC igen for at stoppe optagelse. Fototilstand Indeks 1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [PHOTO]. 2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse. Intervaloptagetilstand Når du er startet med at optage, optager kameraet stillbilleder med regelmæssige intervaller, til du stopper med at optage. 1 Tænd apparatet, og tryk derefter på knappen NEXT for at få vist [INTVL]. 2 Tryk på knappen REC for at starte optagelse. 3 Tryk på knappen REC igen for at stoppe optagelse. Bemærkninger • Hvis optagetilstanden ændres, vil den tilstand, der er valgt, når kameraet slukkes, bliver genoptaget, når kameraet næste gang tændes. Fortsættes r 40 DK

Indstillingssøgning zBemærkninger om langtidsoptagelse • Hvis du fortsætter med at optage i lang tid, stiger kameraets temperatur. Hvis temperaturen når en bestemt niveau, stopper optagelse automatisk. Lad kameraet være i 10 minutter eller længere, så temperaturen indeni kameraet får tid til at falde til et sikkert niveau. • Under høje omgivende temperaturer stiger kameraets temperatur hurtigt. • Hvis kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten bliver forringet. Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur falder, før du fortsætter med at optage. • Kameraets overflade kan blive meget varm. Dette er ikke en fejl. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 41 DK