Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Forberedelse til

Forberedelse til indstilling af Wi-Fi Installation af "PlayMemories Mobile"-software på din smartphone Installer "PlayMemories Mobile" på din smartphone. Opdater "PlayMemories Mobile" til den nyeste version, hvis du allerede har det installeret på din smartphone. Du finder yderligere oplysninger på følgende websted. http://www.sony.net/pmm/ Android 2.3 eller nyre (Android 4.0 eller nyere er påkrævet, hvis der skal bruges et tryk-funktioner (NFC)) Søg efter "PlayMemories Mobile" på Google Play, og installer det derefter. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning iOS 4.3 eller nyere (et tryk-funktioner (NFC) er ikke tilgængelige) Søg efter "PlayMemories Mobile" på App Store, og installer det derefter. Indeks Bemærkninger • Der skal bruges en NFC-aktiveret smartphone eller tablet for at bruge et tryk-funktioner (NFC). Forberedelse af id/adgangskode • Find den mærkat med id/adgangskode påtrykt, der findes i betjeningsvejledningen, frem. • Det er ikke nødvendigt, når du bruger et tryk-tilslutning med en smartphone. zHvis der ingen adgangskode er 1 Tilslut kameraet til en computer med USB-mikrokablet (medfølger). 2 Tænd for apparatet. 3 Få vist [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] på din computer, og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden. 44 DK

Indstilling af Wi-Fi Android, der understøtter NFC 1 Tænd for kameraet, og tryk derefter på knappen NEXT, og vælg derefter optagetilstand. MOVIE: Filmtilstand PHOTO: Fototilstand INTVL: Intervaloptagetilstand 2 Vælg [Settings] på smartphonen, og vælg derefter [More…], og kontroller, at [NFC] er aktiveret (kun første gang). 3 Berør kameraet med smartphonen. • Annuller slumre og skærmlåsning af smartphonen på forhånd. • Fortsæt med berøringen uden at flytte den, indtil "PlayMemories Mobile" starter (1-2 sekunder). • Lad (N-mærket) på smartphonen berøre (N-mærket) på kameraet. Hvis der ikke er noget (N-mærke) på smartphonen, kan du se i betjeningsvejledningen til smartphonen for at få oplysninger om berøringsområdet. • Hvis kameraet og smartphonen ikke kan forbindes med NFC, kan du se "Android/ iPhone, der ikke understøtter NFC" og derefter oprette forbindelse mellem dem. Indstilling af skærm Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning Indeks Bemærkninger • Når flytilstand er indstillet til [ON], er Wi-Fi-funktionen ikke tilgængelig. zOm NFC NFC (Near Field Communication) er en teknologi til kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags. Der opnås datakommunikation ved blot at lade enhederne berøre hinanden på et bestemt punkt. NFC (Near Field Communication) er en international standard for den kortrækkende trådløse kommunikationsteknologi. Fortsættes r 45 DK