Views
8 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Danois

Smart fjernbetjening

Smart fjernbetjening Indstilling af skærm Ved at tilslutte kameraet og en smartphone gennem Wi-Fi kan du betjene kameraet med smartphonen. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [Wi-Fi] (Wi-Fi), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. t Betjenes med smartphonen. Betjenes ikke med smartphonen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indstillingssøgning Vender tilbage til menuen [Wi-Fi]. 4 Vælg [MOVIE], [PHOTO] eller [INTVL]. 5 Aktiver et egnet program på smartphonen, og tilslut kameraet via Wi-Fi. Hvis du ønsker oplysninger om smartphone-indstillinger, kan du se "Indstilling af Wi-Fi" på side 45. 6 Betjen kameraet med smartphonen. Indeks Eksempelvisning af smartphoneskærm Funktioner for den smarte fjernbetjeningsfunktion • Til at kontrollere synsfeltet før og efter optagelse • Til at overvåge billeder under optagelse Forskellige indstillinger • [VIDEO] • [STEDY] • [ANGLE] • [SHARE] Start/stop optagelse Indstillinger for optagetilstand • [MOVIE] • [PHOTO]/[INTVL] Fortsættes r 48 DK

Indstillingssøgning Bemærkninger • Den smarte fjernbetjeningsfunktion giver dig mulighed for at udføre følgende med en smartphone: – Kontrollere feltvinklen – Starte/stoppe optagelse – Ændre optagetilstand (filmtilstand/fototilstand/intervaloptagetilstand) – Kopieringstilstand (kopiere film og foto, der er optaget med kameraet) – Ændre indstilling for optagetilstand (kun i filmtilstand) – Ændre SteadyShot-indstillingen – Ændre feltvinkelindstillingen • For at kunne bruge den smarte fjernbetjeningsfunktion skal der være et kompatibelt program tilgængeligt på din smartphone. Se side 44 for at få oplysninger om download af programmer. • Kameraet batteriopladning kan blive forbrugt hurtigt, hvis kameraet betjenes af en smartphone. • Hvis der vises en Wi-Fi Direct-tilslutningsanmodning fra en Wi-Fi Direct-enhed på optageskærmen, skal du trykke på knappen ENTER på skærmen [ACPT?]. Du kan derefter betjene kameraet med den smarte fjernbetjeningsfunktion via Wi-Fi Direct-tilslutningen. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning Indeks 49 DK