Views
7 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sökfunktion Spela in

Sökfunktion Spela in filmer och ta foton Tagning··································································· 42 Ändra filmfilsstorleken Inspelningsläge ···················································· 20 Radering av bilder Formatera ······························································ 35 Ändra datum, tid och region Inställning av datum och tid······························ 30 Initiera inställningar Återställa inställningarna ··································· 34 Visa på TV Visa bilder på en TV ··········································· 44 Användning med en smartphone eller pekplatta Smart-fjärrkontroll················································ 50 Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Ladda upp bilder till en nätverkstjänst Ställa in Wi-Fi························································ 47 Lagra platsinformationen GPS-logg (endast HDR-AS30V) ····················· 25 10 SE

Sökinställningar Ställa in alternativ Klicka på alternativet för att hoppa till motsvarande sida. Alternativ Skärmvisning Standardinställning Inspelningsläge VIDEO HQ (1920×1080/30p) SteadyShot STEDY ON Fältvinkel ANGLE 120° Scen SCENE NORML Intervallinspelning av foton LAPSE 5sec Smart-fjärrkontroll Wi-Fi ON Kopiera* SHARE — GPS-logg (endast HDR-AS30V) GPS ON Flygplansläge PLANE OFF Automatisk avstängning A.OFF 60sec Ljudsignal BEEP ON Inställning av datum och tid DATE 2013/1/1 00:00 GMT+0 USB-strömförsörjning USBPw ON Växla mellan NTSC/PAL V.SYS NTSC Återställa inställningarna RESET — Formatera FORMT — * Du kan ändra läget genom att manövrera din smartphone när kameran är inställd på funktionen smartfjärrkontroll. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Obs! • Skärmen visar endast engelska. Det finns inga andra språk tillgängligt. Hur du ställer in alternativ Du kan ställa in alternativ genom att använda följande 3 knappar på kameran. NEXT*: Går till nästa meny PREV*: Går till föregående meny ENTER: Utför menyvalet * Både knappen NEXT och PREV används för att byta menyn. I denna handbok använder vi vanligtvis NEXT-knappen i beskrivningen. När vi endast använder PREV-knappen beskriver vi den som PREV-knappen. REC-knapp/ ENTER-knapp PREV-knapp NEXT-knapp Fortsättning r 11 SE